Nasza gmina

Informator


Nasza Gmina / Aktualności

Projekty edukacyjne w Gminie Nawojowa - wspołfinansowane z Unii Europejskiej

Projekty wsparcia edukacyjnego w formie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów 2 szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Nawojowa - współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - okres realizacji I połowa 2010 r.
                       
 
 
W listopadzie 2009 r. Wójt Gminy Nawojowa podpisał z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie
trzy umowy, na mocy których w 2010 r. Gmina Nawojowa otrzyma z WUP Kraków środki pomocowe
w łącznej wysokości ok. 140 tys. zł.; pochodące w 85% z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego a w 15% z budżeu państwa. Pieniądze te w postaci dotacji
rozwojowej zostaną przeznaczone na sfinansowanie 3 projektów edukacyjnych (w postaci zajęć
pozalekcyjnych), których Benefincjentami Ostatecznymi będzie wyłonionych w drodze rekrutacji
20 uczniów klas trzecich Gimnazjum w Nawojowej, 24 uczniów klas 5-6 ze Szkoły Podstawowej
w Nawojowej i 26 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Homrzyskach. Projekt realizowany
w Gimnazjum w Nawojowej nosi tytuł: "Rozwój kompetencji w zakresie inicjatywności
i przedsiębiorczości wśród uczniów klas trzecich Gimnazjum w Nawojowej - poprzez
organizację kursu orientacji zawodowej". Ogólnie rzecz biorąc będzie on mieć na celu
pogłębienie wiedzy uczniów nt. zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
jak również ma zachęcić młodych ludzi do wyboru w przyszłosći edukacji na poziomie szkół
wyższych na kierunkach inżynieryjno-technicznych. Okres realizacji projektu:
01 luty - 30  czerwiec 2010 r. Projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Nawojowej nosi
tytuł: "Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Nawojowej - poprzez
organizację połączonych zajeć z języka angielskiego i informatyki". Celem tego projektu
jest pogłębienie przez uczniów znajomości języka angielskiego, jak również umiejętności
posługiwania nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Okres realizacji projektu:
01 luty - 30 czerwiec 2010 r. Ponadto zostanie zrealizowany projekt dot. Szkoły Podstawowej
w Homrzyskach pt: "Nie jesteśmy gorsi - oddolna inicjatywa wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży wsi Homrzyska". Jego celem będzie nauka pływania poprzez organizację
zajęć dla uczniów na basenie w Nowym Sączu oraz organizacja zajęć z informatyki,
celem poprawy umiejętności posługiwania się przez uczniów nowoczesnymi narzędziami
informatycznymi. Okres realizacji projektu dla SP w Homrzyskach to: 01 styczeń - 30 czerwiec 2010 r.
 
 
 

Projekty wspołfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
www.efs.gov.pl

 

Utworzony:2009-12-17 15:03:39
Autor:Jacek Boruch
Urząd gminy

Aktualności


IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska
Liczba odwiedzin: