Nasza gmina

Informator


Nasza Gmina / Gospodarka odpadami

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Przypominamy o niezwłocznym uregulowaniu "opłaty śmieciowej"
za czwarty kwartał 2013 roku 

INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI NA ROK 2014

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2014!!!

Deklaracja do pobrania rok 2014

NUMER KONTA NA KTÓRE NALEŻY WNOSIĆ OPŁATY ZA WYWÓŻ ODPADÓW KOMUNALNYCH:

 Bank Spółdzielczy w Nawojowej : 83 8810 0007 2001 0000 0013 0001 - z dopiskiem "Opłata śmieciowa"

Opłatę za pierwszy kwartał wywozu odpadów należy uiścić do 15 lutego 2014 r.

NOWE UCHWAŁY DOTYCZĄCE USTAWY "ŚMIECIOWEJ":

 Uchwała – Metoda ustalania opłat za gospodarowanie odpadami

Uchwała – Ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat

Uchwała – Ustalenia wzoru deklaracji

 

W przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje więcej niż jedna rodzina można wypełnić więcej deklaracji dla jednej nieruchomości.

UCHWAŁY DOTYCZĄCE NOWEJ USTAWY "ŚMIECIOWEJ":

Uchwała – Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku

Uchwała – Metoda ustalania opłat za gospodarowanie odpadami

Uchwała – Ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat

Uchwała – Ustalenia wzoru deklaracji

Uchwała – Określenia szczegółowego sposobu odbierania odpadów

Uchwała - Regulamin utrzymania czystości i porządku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Urząd gminy

Aktualności


IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska
Liczba odwiedzin: