Nasza gmina

Informator


Nasza Gmina / Mieszkalnictwo i budownictwo

Opracowanie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB) pn: "Wytyczne postępowania w sprawie obiektów budowlanych, które uległy zalaniu w wyniku powodzi" oraz Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powiatu nowosądeckiego.


Komunikaty Głównego Inspektora Nadzoru BudowlanegoUrząd gminy

Aktualności


IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska
Liczba odwiedzin: